Fiskalizacja kasy rejestrującej

Czym jest fiskalizacja kasy rejestrującej?

Fiskalizacja kasy rejestrującej jest niezwykle ważnym i skomplikowanym procesem, dlatego jej wykonaniem powinien zająć się doświadczony serwisant. Proces fiskalizacji pozwala na rozpoczęcie używania kasy fiskalnej w prowadzonej działalności. Fiskalizacja to czynność jednorazowa, służąca zsynchronizowaniu pracy modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną kasy i zakończona wydrukiem dobowego raportu fiskalnego. Raport ten dołącza się do książki serwisowej kasy. Dla naszych Klientów wykonujemy fiskalizację kas wprowadzając je w tryb rejestracji. Przygotowujemy niezbędne dokumenty, aby jak najszybciej kasa fiskalna została zgłoszona do Urzędu Skarbowego. Przed dokonaniem fiskalizacji kasa znajduje się w trybie „testowym”. Jest to czas na sprawdzenie swoich sił w obsłudze urządzenia, a wystawione w tym czasie dokumenty nie mają charakteru fiskalnego.

Kiedy rejestrujemy kasę fiskalną?

Zgodnie z polskim prawem urządzenie fiskalne z kopią elektroniczną trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego najpóźniej do 7 dni od dokonania fiskalizacji przez serwisanta. Zgłoszenia dokonuje zarówno podatnik, jak i serwisant na specjalnych formularzach. Rejestracja kasy fiskalnej w Urzędzie Skarbowym powinna rozpocząć się od kontaktu z serwisem lub sprzedawcą kas fiskalnych. Po prawidłowym przeprowadzeniu fiskalizacji pozostaje nam 7 dni, aby zgłosić ten fakt do odpowiedniego Urzędu. Należy pamiętać, że termin ufiskalnienia urządzenia z kopią elektroniczną decyduje o tym, kiedy rejestracja kasy fiskalnej zostanie zaakceptowana przez Urząd. Nadanie numeru ewidencyjnego urządzenia jest akceptacją wydaną przez Urząd Skarbowy . Nie należy odkładać fiskalizacji na ostatnią chwilę, aby nie powodować niepotrzebnych problemów w momencie rozpoczęcia działalności.

Jakie dokumenty rejestracyjne przekazujemy?

Dbamy, aby nasi Klienci otrzymali kompletny, gotowy do podpisu dokument służący zgłoszeniu lub aktualizacji danych dotyczących kasy fiskalnej. Dokument ten między innymi zawiera dane osobowe przedsiębiorcy nabywającego kasę, powody rozpoczęcia ewidencji sprzedaży, a także informacje dotyczące samego urządzenia lub urządzeń.

Jak długo trwa rejestracja kasy fiskalnej?

Fiskalizacja jest pierwszym etapem rejestracji kasy fiskalnej. Trwa zazwyczaj około godziny i jest czynnością nieodwracalną. Ważne, aby pamiętać, że w przypadku kasy online udana fiskalizacja, wysłanie jej potwierdzenia do Urzędu Skarbowego oraz otrzymanie numeru ewidencyjnego, jest równoznaczne z zakończeniem procesu rejestracji. Jeśli wszystko jest w porządku, urządzenie fiskalne otrzymuje unikatowy numer ewidencyjny, a Urząd zawiadomi o tym fakcie w ciągu maksymalnie 30dni, od momentu zgłoszenia wniosku. Rejestracja kasy w Urzędzie Skarbowym trwa więc maksymalnie 37 dni, choć zazwyczaj jest to czas o wiele krótszy. Ważne jest, aby po uzyskaniu numeru ewidencyjnego nanieść go w książce kasy oraz na obudowie kasy fiskalnej najlepiej niezmywalnym flamastrem.

Jaki jest koszt rejestracji kasy fiskalnej?

Rejestracja kasy fiskalnej w Urzędzie Skarbowym jest całkowicie bezpłatna, jeśli osoba zainteresowana sama dokonuje zgłoszenia. W przypadku wyznaczenia pełnomocnika, który nie jest członkiem rodziny (pełnomocnictwo szczególne PPS-1), opłata skarbowa wynosi 17 zł. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie rządowej www.biznes.gov.pl

fiskalizacja kasy
Shopping Cart
Scroll to Top
Call Now Button