Wyrejestrowanie kasy fiskalnej

Wyrejestrowanie kasy fiskalnej – o jakich obowiązkach należy pamiętać?

Wyrejestrowanie kasy fiskalnej następuje w momencie zakończenie działalności gospodarczej. Wymaga to, od podatnika dopełnienia ważnych formalności. Należy pamiętać przede wszystkim o wyrejestrowaniu urządzenia z ewidencji prowadzonej przez właściwy Urząd Skarbowy.
W zależności od rodzaju urządzenia fiskalnego procedura związana z zakończeniem używania kasy fiskalnej będzie różna.

Podział na „nowe” i „stare” technologie sprzedaży

Podział na „nowe” i „stare” technologie sprzedaPrzepisy dotyczące zakończenia używania urządzenia fiskalnego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.
Co istotne, we wspomnianych regulacjach prawnych wprowadzono podział na „nowe” i „stare” urządzenia fiskalne. Oznacza to, że w zależności od rodzaju urządzenia rejestrującego stosowanego w danym przedsiębiorstwie właściciel musi dopełnić formalności. Nie ważne czy dotyczy to kasy online, czy takiej z elektroniczną kopią paragonów fiskalnych.
Zamknięcie kasy fiskalnej online
Zgodnie z Rozporządzeniem MF w sprawie kas rejestrujących, w przypadku zakończenia używania urządzenia fiskalnego online, np. z powodu zlikwidowania działalności gospodarczej, podatnik musi dopełnić następujących formalności:
– wystawić raport fiskalny dobowy;
– niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonać odczytu zawartości pamięci fiskalnej i sporządzić protokół z tej czynności (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia MF);
– dostarczyć protokół odczytu zawartości pamięci fiskalnej, wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym lub łącznym raportem fiskalnym rozliczeniowym do Urzędu Skarbowego w terminie do 5 dni od sporządzenia protokołu.
– złożyć do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego wniosek o wyrejestrowanie urządzenia z ewidencji kas rejestrujących (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia MF);
– zapewnić odczyt i zapis informacji z pamięci chronionej na zewnętrzny nośnik danych.ży

Zamknięcie kasy z kopią papierową lub elektroniczną

O czym musimy pamiętać, kiedy planujemy zakończenie stosowania urządzenia fiskalnego z kopią papierową lub elektroniczną? W tej sytuacji wszystkie kroki również określa Rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących. Zgodnie z przepisami należy:
– wystawić raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
– niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonać odczytu zawartości pamięci fiskalnej i sporządzić protokół tej czynności (załącznik nr 4 do Rozporządzenia MF);
– dostarczyć protokół odczytu zawartości pamięci fiskalnej, wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie do 5 dni od dnia sporządzenia protokołu do właściwego Urzędu Skarbowego
– złożyć do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego wniosek o wyrejestrowanie urządzenia z ewidencji kas rejestrujących ( załącznik nr 5 do Rozporządzenia MF).
Dlaczego tak ważne jest prawidłowe zakończenie używania kasy rejestrującej?
Przepisy wymagają od przedsiębiorcy prawidłowego zakończenia używania kasy fiskalnej. Bez względu na rodzaj stosowanego urządzenia oraz okoliczności towarzyszące jego wyrejestrowaniu. Należy o tym pamiętać przede wszystkim z uwagi na obowiązek wykonywania przeglądów technicznych (nie rzadziej niż co 2 lata). Kasa fiskalna, która nie zostanie „odczytana” i wyrejestrowana z ewidencji Urzędu Skarbowego, będzie dalej uznawana za funkcjonujące urządzenie. Czyli takie, które musi przechodzić regularne przeglądy techniczne.
W przepisach fiskalnych nie ma mowy o konkretnej karze finansowej, dotyczącej niedopełnienia obowiązków związanych z zakończeniem używania kasy. Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji organy skarbowe nie nałożą grzywny na podatnika. Urząd Skarbowy może uznać złamanie omówionych procedur za naruszenie obowiązków związanych z kasą fiskalną, czyli wykroczenie skarbowe.
Reasumując, kiedy zamykasz, działalność gospodarczą, jesteś zobligowany do wyrejestrowania urządzenia fiskalnego. Wcześniej musisz wykonać odczyt zawartości jego pamięci. Odczytu dokonuje się w swoim zaufanym serwisie lub w nowym serwisie, po bezpłatnej zmianie serwisu.

Przekazanie kasy fiskalnej do serwisu w celu wykonania odczytu.

Z pewnością zrobisz to wygodniej właśnie u nas. Przyjmiemy kasę i ustalimy termin odczytu oraz termin jej odbioru. Kasa fiskalna pozostanie u nas do dnia ustalonego odbioru.
Nasi serwisanci odczytają zawartość pamięci kasy poprzez wydruk raportu rozliczeniowego. Wydruk zajmuje sporo czasu, ponieważ zawiera on wszystkie raporty dobowe, jakie zostały dotychczas wydrukowane. Jeśli kasa była fiskalizowana przed 2011 rokiem, musimy wydrukować całość podwójnie z rozbiciem na daty przed i po 01.01.2011. Dodatkowo drukujemy wydruk zawierający całość od daty fiskalizacji do dnia odczytu, aby uzyskać podsumowanie. Kolejny etap to przygotowanie protokołu odczytu oraz wniosek o wyrejestrowanie kasy, który należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym. Kupując nową kasę fiskalną online, można starą kasę zostawić u nas do odczytu. Pomożemy we wszystkich działaniach i odpowiednio pokierujemy!

Odbiór dokumentów z serwisu
W ustalonym terminie odbierzesz od nas kompletne dokumenty do Urzędu Skarbowego. Wystarczy na to 10 minut.

Dostarczenie dokumentów do Urzędu Skarbowego
Ostatni etap wyrejestrowania kasy to dostarczenie dokumentów z odczytu w terminie do 5 dni roboczych po uzyskaniu protokołu do Urzędu Skarbowego. Złożenie dokumentów we właściwym Urzędzie Skarbowym definitywnie kończy procedurę wyrejestrowania kasy fiskalnej.

wyrejestrowanie kasy fiskalnej
Shopping Cart
Scroll to Top
Call Now Button