Przegląd ustawowy kasy fiskalnej to obowiązkowa, regularna kontrola techniczna urządzenia, mająca na celu zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania i zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Podczas przeglądu sprawdzane są wszystkie kluczowe funkcje kasy, w tym prawidłowość rejestrowania transakcji oraz stan techniczny urządzenia, co jest niezbędne dla zapewnienia rzetelności ewidencji sprzedaży.

Przegląd ustawowy kasy fiskalnej przeprowadzany jest przez autoryzowane serwisy techniczne, które posiadają odpowiednie uprawnienia i wiedzę do oceny stanu technicznego kasy fiskalnej. Regularny przegląd ustawowy kasy fiskalnej nie tylko pomaga w utrzymaniu sprzętu w dobrym stanie, ale również chroni przedsiębiorców przed potencjalnymi problemami prawnymi związanymi z niezgodnościami w ewidencji sprzedaży.

Przegląd ustawowy kasy fiskalnej jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników kas fiskalnych, co zapewnia ciągłość i legalność ich eksploatacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Przegląd ustawowy kasy fiskalnej powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 2 lata.

Termin ten liczony jest:

  • dla kas, które będą miały wykonywany przegląd kasy po raz pierwszy, 24 miesiące liczymy od daty fiskalizacji
  • dla kas fiskalnych, które miały już wykonany przegląd, termin ten liczony jest od dnia ostatniego przeglądu.

Przykład.

Pan Adam 1 stycznia 2013 roku dokonał fiskalizacji kasy fiskalnej. Do kiedy powinien przeprowadzić przegląd kasy fiskalnej?

W związku z tym, że termin na wykonanie przeglądu ustawowego to mniej niż 2 lata, pan Adam powinien przeprowadzić go przed 1 stycznia 2015 roku. Nie ma natomiast przeszkód, aby przegląd kasy fiskalnej miał miejsce przed tym terminem.

Wyjątkiem są kasy fiskalne używane w taksówkach. Dla takich kas przegląd ustawowy kasy fiskalnej powinien być przeprowadzany nie rzadziej niż w terminach legalizacji taksometru, określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika. Termin ten wynosi maksymalnie 25 miesięcy.

Imię
Opcja. Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Wiadomość
Ten formularz w sprawie przeglądu ustawowego został wysłany poprawnie.
Och… coś poszło nie tak. Sprawdź dane i spróbuj jeszcze raz. Możesz również zadzwonić na numer 22 256 55 29

Możesz również do nas zadzwonić i umówić się na dogodny termin. Czekamy na Ciebie pod numerem 22 256 55 29

Przegląd ustawowy kasy fiskalnej. Przyjedź do nas. Wykonamy go dla Ciebie.
Shopping Cart
Scroll to Top
Call Now Button