Przegląd ustawowy kasy fiskalnej to obowiązkowa, regularna kontrola techniczna urządzenia, mająca na celu zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania i zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Podczas przeglądu sprawdzane są wszystkie kluczowe funkcje kasy, w tym prawidłowość rejestrowania transakcji oraz stan techniczny urządzenia, co jest niezbędne dla zapewnienia rzetelności ewidencji sprzedaży.

Przegląd ustawowy kasy fiskalnej przeprowadzany jest przez autoryzowane serwisy techniczne, które posiadają odpowiednie uprawnienia i wiedzę do oceny stanu technicznego kasy fiskalnej. Regularny przegląd ustawowy kasy fiskalnej nie tylko pomaga w utrzymaniu sprzętu w dobrym stanie, ale również chroni przedsiębiorców przed potencjalnymi problemami prawnymi związanymi z niezgodnościami w ewidencji sprzedaży.

Przegląd ustawowy kasy fiskalnej jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników kas fiskalnych, co zapewnia ciągłość i legalność ich eksploatacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Przegląd ustawowy kasy fiskalnej powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 2 lata.

Termin ten liczony jest:

  • dla kas, które będą miały wykonywany przegląd kasy po raz pierwszy, 24 miesiące liczymy od daty fiskalizacji
  • dla kas fiskalnych, które miały już wykonany przegląd, termin ten liczony jest od dnia ostatniego przeglądu.

Przykład.

Pan Adam 1 stycznia 2013 roku dokonał fiskalizacji kasy fiskalnej. Do kiedy powinien przeprowadzić przegląd kasy fiskalnej?

W związku z tym, że termin na wykonanie przeglądu ustawowego to mniej niż 2 lata, pan Adam powinien przeprowadzić go przed 1 stycznia 2015 roku. Nie ma natomiast przeszkód, aby przegląd kasy fiskalnej miał miejsce przed tym terminem.

Wyjątkiem są kasy fiskalne używane w taksówkach. Dla takich kas przegląd ustawowy kasy fiskalnej powinien być przeprowadzany nie rzadziej niż w terminach legalizacji taksometru, określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika. Termin ten wynosi maksymalnie 25 miesięcy.

Imię
Opcja. Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Wiadomość
Ten formularz w sprawie przeglądu ustawowego został wysłany poprawnie.
Och… coś poszło nie tak. Sprawdź dane i spróbuj jeszcze raz. Możesz również zadzwonić na numer 22 256 55 29

Możesz również do nas zadzwonić i umówić się na dogodny termin. Czekamy na Ciebie pod numerem 22 256 55 29

Przegląd ustawowy kasy fiskalnej. Przyjedź do nas. Wykonamy go dla Ciebie.
Shopping Cart
Scroll to Top