Obowiązkowe raporty fiskalne

Podatnicy, którzy rejestrują obrót i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu kasy fiskalnej, są zobligowani do wykonywania 2 rodzajów raportów. Obowiązkowe raporty fiskalne to raport dobowy i miesięczny. 
Czym jest raport fiskalny? Zgodnie z definicją w Rozporządzeniu MF raport to dokument zawierający dane o wartości sprzedaży i wysokości podatku. Pisząc, w uproszczeniu raport fiskalny to tak naprawdę podsumowanie informacji na temat prowadzonej ewidencji. W zależności od rodzaju takiego dokumentu będzie on zawierał dane dotyczące konkretnej doby lub wskazanego okresu.

Raport fiskalny dobowy

Po zamknięciu sprzedaży za dany dzień najpóźniej jednak przed rozpoczęciem handlu w dniu następnym podatnik jest zobowiązany do wystawienia raportu. Ten raport nazywa się raportem fiskalnym dobowym. Po wykonaniu tej czynności jakakolwiek transakcja, zarejestrowana na kasie fiskalnej w dacie dnia kolejnego, uwzględniona zostanie już w następnym raporcie dobowym. Jeśli podatnik zapomni o wydrukowaniu raportu dobowego, sprzedaż z 2 dni „wydrukuje się” na jednym zestawieniu, co nie jest poprawne.
Przepisy dopuszczają wydruk raportu dobowego w dniu następującym po tym, w którym miała miejsce sprzedaż. Trzeba to jednak zrobić najpóźniej przed zarejestrowaniem pierwszej transakcji z nową datą. Co więcej, fakt, że raport dobowy będzie miał wtedy datę z dnia następnego, nie ma wielkiego znaczenia. Istotne jest, aby na jednym wydruku nie znalazły się dane dotyczące obrotu rejestrowanego przez 2 doby. Warto pamiętać, że takie zestawienie należy zrealizować wyłącznie wtedy, gdy w danym dniu doszło do sprzedaży. A sprzedaż nastąpiła na rzecz osoby fizycznej lub rolnika ryczałtowego. Jeżeli podatnik przez całą dobę nie obsłużył żadnego klienta indywidualnego, nie musi wykonywać raportu dobowego. Wówczas taki dokument będzie miał wartość zerową i w żaden sposób nie wpłynie na prowadzenie księgowości firmy, czyli obliczenie kwoty podatku do zapłaty.

Raport fiskalny okresowy (miesięczny)

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących wymaga od podatników wykonywania raportów fiskalnych miesięcznych (okresowych). Zgodnie z przepisami, takie zestawienia należy realizować zawsze po zakończeniu miesiącaw którym prowadzono sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowychnajpóźniej jednak do 25. dnia kolejnego miesiąca.
W przypadku sytuacji, kiedy w ciągu miesiąca nie dojdzie do sprzedaży, raport miesięczny trzeba „traktować” podobnie do dobowego. Oznacza to, że nie ma konieczności wydruku omawianego dokumentu fiskalnego wtedy, gdy znajdujące się na nim dane sumaryczne byłyby równe zeru.

Jakie obowiązkowe raporty fiskalne w przypadku kas fiskalnych online?

Podatnik ma obowiązek wykonywać raporty fiskalne bez względu na rodzaj stosowanego urządzenia rejestrującego. W przypadku kasy online (modelu przekazującego dane do CRK) istotne jest, aby zestawienia za dany miesiąc wykonywać w formie papierowej. Natomiast za konkretną dobę – w formie elektronicznej (są one wtedy zapisywane w pamięci chronionej urządzenia).

obowiązkowe raporty fiskalne
Shopping Cart
Scroll to Top
Call Now Button